Welkom!

Ambulancezorg vereist een goede fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Op basis van een onderzoek naar de functie-eisen en daaraan gekoppelde specifieke belastbaarheidseisen heeft het Coronel Instituut te Amsterdam een functiespecifieke keuring voor verpleegkundigen en chauffeurs ontwikkeld, de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM).

De PAM is beroepsspecifiek opgesteld waardoor de lichamelijke en psychische belastbaarheid wordt getest die nodig is om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. De afspraken rondom de PAM zijn opgenomen in de cao ambulancezorg.

Voor medewerkers binnen de ambulancesector is een folder over de PAM beschikbaar.