Privacy & disclaimer

Werkingssfeer

Deze disclaimer geldt als u de PAM applicatie gebruikt.

PAM applicatie

De PAM applicatie is een applicatie ontwikkeld ten behoeve van de uitvoering van de Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM), zoals bedoeld in de artikelen 9:15 t/m 9:18 van de CAO Ambulancezorg.
De PAM applicatie is ontwikkeld door Peercode in opdracht van en in samenwerking met de Vereniging Ambulancezorg Nederland (AZN).

Auteursrecht

AZN is auteursrechthebbende van alle informatie aangeboden via deze applicatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZN is het de gebruiker van de applicatie niet toegestaan om de informatie die via de applicatie wordt aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Voor gebruik dient u schriftelijke toestemming te hebben van AZN. Dit kunt u aanvragen door contact op te nemen met AZN.

Disclaimer

  • Bij het ontwerpen en samenstellen van de applicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. AZN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de applicatie.
  • AZN zorgt er voor dat de applicatie zo veel mogelijk beschikbaar is, doch het kan voorkomen dat de applicatie incidenteel niet werkt. AZN is niet aansprakelijk als de RAV hierdoor schade lijdt.

Mocht u problemen ondervinden met de applicatie, neem dan contact op met AZN.

Privacy

Peercode en AZN respecteren de privacy van alle gebruikers van de PAM applicatie en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld, conform de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder artikel 9.17 van de CAO Ambulancezorg. De uitkomsten van de PAM worden anoniem verwerkt in een landelijke database. De medisch-inhoudelijke gegevens blijven op individueel niveau vertrouwelijk tussen medewerker en bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan rapporten selecteren met relevante managementgegevens op RAV niveau. Deze rapporten kunnen alleen bij minimaal 15 deelnemers worden geselecteerd en bevatten anonieme gegevens.

Contact

U kunt AZN mailen over de PAM applicatie op pam@ambulancezorg.nl.